Estudiants


Si ets un estudiant, tens l’oportunitat d'introduir-te en el món de la recerca participant en algun dels diferents projectes que tenim en marxa. T’oferim la possibilitat d’aprendre a dissenyar enquestes, fer entrevistes, analitzar dades, interpretar-les des d’un marc teòric, elaborar informes, avaluar intervencions i iniciar-te en d’altres tasques pròpies d’un investigador en psicologia. Si vols fer el doctorat amb nosaltres pots desenvolupar el teu projecte de tesis en el marc conceptual del nostre equip i alguna de les línies de treball. T’oferim un ambient col.laboratiu i obert als teus interessos, experiència en la direcció de tesis i una amplia xarxa de contactes nacionals i internacionals.

Investigadors


Si ets investigador, volem explorar la possibilitat d’establir sinergies entre projectes de recerca amb tu i el teu grup de recerca, establir col·laboracions, dur a terme intercanvi de coneixements, recursos i experiències.

Institucions i empreses


Si ets una institució o empresa vinculada al món de la psicologia, la salut o les TIC, no dubtis a contactar amb nosaltres per establir col·laboracions i veure quines iniciatives podem dur a terme conjuntament.