Adolescents i TIC

ADOLESCENTS EN XARXA

2011- actualitat.

L’objectiu final del projecte és dissenyar un portal de salut on els adolescents puguin trobar informació de qualitat en relació a la seva salut i/o la dels altres, i compartir amb iguals les seves preocupacions.

Veure la línia de recerca

RESUM

El projecte es desenvolupa a través dels objectius següents:

  • Explorar l’ús d’Internet i les xarxes socials per a la salut en els joves d’entre 12 i 18 anys. Conèixer quines són les seves preocupacions en relació a la salut, la seva percepció de necessitat d’ajuda i la seva opinió sobre la possibilitat d’implementar a la xarxa un servei de salut adreçat a cobrir les seves necessitats.
  • Analitzar la qualitat de les webs de salut per a adolescents que existeixen a l’actualitat.
  • Dotar de recursos als professionals que estan en contacte amb els adolescents per tal que puguin ensenyar als joves a cercar webs de salut de qualitat.

PUJAR

EQUIP

PUJAR

MATERIALS

Aparicions en mitjans de comunicació:

Publicacions destacades:

Martinez, M. i Guillamón, N. (2014). Adolescents en Xarxa: Recursos TIC para la promoción de la salud en adolescentes. Jornada Psicologia 2.0. Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Barcelona, 31 de Maig de 2014.

Guillamón Cano N., Hernández Encuentra. E., Martínez García, M., i Alarcón, I. (2014). Promoción de la salud en adolescentes: evaluación de necesidades para un servicio online de salud mental. A R. Quevedo-Blasco, i VJ. Quevedo-Blasco (comp.). Avances en psicología clínica 2013. Libro de capítulos del VI Congreso Internacional y XII Nacional de Psicología Clínica (pp.763-772). Santiago de Compostel·la: Asociación Española de Psicología Conductual. ISBN 978-84-695-6987-0.

Alarcón, I., Guillamón, N., Hernández, E. i Martínez, M. (2013). Ús d’Internet i les xarxes socials per a la promoció de la salut en adolescents. Pòster presentat a VIII Congrés de la Societat Catalanobalear de Psicologia, celebrat a Girona, 17-18 maig 2013.

Guillamón, N., Martínez, M., Hernández, E. i Alarcón, I. (2013). Uso de Internet y las redes sociales para la promoción de la salud en adolescentes. XIX Jornada Municipal sobre Drogas. Ayuntamiento de Gijón. Gijón, 11 d’abril 2013.

Guillamón, N. i Martínez, M. (2012). Uso de Internet y las redes sociales para la salud en adolescentes: Evaluación de necesidades para un servicio online de salud mental. A Pérez ,L., Nuez, C., i J. del Pozo. Tecnologías de la comunicación de la salud, jóvenes y promoción de la salud. Gobierno de la Rioja, pp. 100-116.

Guillamón, N., i Martínez, M. Uso de Internet y las redes sociales para la salud en adolescentes. Comunicació presentada al Seminario Drojnet2. Organitzat pel Servicio de Drogodependencias y otras Adicciones del Gobierno de La Rioja. Logronyo, 25-26 de gener 2012.

Guillamon, N., i Martinez, M. (2011). Internet and Social media use among adolescents: a needs assessment for an online mental health service. A 6th International Conference on Child and Adolescent Psychopathology. Londres, 11-12 juliol 2011.

PUJAR

COL·LABORACIONS

El projecte es realitza en col·laboració amb Escoles i Instituts d’Educació Secundària d’arreu de Catalunya.

PUJAR