Adolescents i TIC

ADOLESCENTS EN XARXA

2011- actualitat.

L’objectiu final del projecte és dissenyar un portal de salut on els adolescents puguin trobar informació de qualitat en relació a la seva salut i/o la dels altres, i compartir amb iguals les seves preocupacions.

Veure la línia de recerca

RESUM

El projecte es desenvolupa a través dels objectius següents:

  • Explorar l’ús d’Internet i les xarxes socials per a la salut en els joves d’entre 12 i 18 anys. Conèixer quines són les seves preocupacions en relació a la salut, la seva percepció de necessitat d’ajuda i la seva opinió sobre la possibilitat d’implementar a la xarxa un servei de salut adreçat a cobrir les seves necessitats.
  • Analitzar la qualitat de les webs de salut per a adolescents que existeixen a l’actualitat.
  • Dotar de recursos als professionals que estan en contacte amb els adolescents per tal que puguin ensenyar als joves a cercar webs de salut de qualitat.

PUJAR

EQUIP

PUJAR

MATERIALS

Aparicions en mitjans de comunicació:

Publicacions destacades:

Hernández, E., Boixadós, M., Martínez, M., Reinoso, M., & Guillamón, N. (2018). Intensive ICT use and health related outcomes. 4th International congress of clinical and health psychology on children and adolescents. 15-17/11/2018 Illes Balears.

Martínez, M., Hernández, E., Boixadós, M., Guillamón, N., & Reinoso, M. (2018). Necessitats i reptes dels adolescents en la xarxa. V Jornada tècnica de prevenció i d’atenció a adolescents en risc. “Adolescents, drogues i noves tecnologies: què ens enganxa?” Ponència invitada. Fundació Privada Portal i Amalgama7 17/10/2018. Barcelona.

Reinoso, M., Hernández, E., Boixadós, M., Martínez, M., & Guillamón, N. (2018). Percepción subjetiva de acoso, ajuste psicológico y búsqueda de apoyo en la red. 4th International congress of clinical and health psychology on children and adolescents. Póster 15-17/11/2018 Illes Balears.

Hernández, E., Martín; M., Guillamón, N., Malo, S., Viñas, F., Reinoso, M., Pousada, M., &  Gómez-Zúñiga,B. (2017). Internet no sirve a los adolescentes para tomar decisiones sobre su salud. 3rd International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents. Póster 16-18/11/2017, Sevilla.

Reinoso, M., Guillamón, N., Hernández, E., Martínez, M., Costa, M., de Blas, I., Zafra, J. (2017). Relación entre la percepción de salud mental y la búsqueda de ayuda online en adolescentes. 3rd International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents. 16-18/11/2017, Sevilla.  

Guillamón, N. (2016). Herramientas TIC para la intervención psicológica con niños y adolescentes. Simposi convidat. 2nd International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents. 17-19/11/2016 Barcelona.

Guillamón, N., Hernández, E., Martínez, M., Cervera, C., Alarcón, I., & Reinoso, M. (2016). Acosados en la red: diferencias en la percepción de salud y la autoestima en adolescentes catalanes. 2nd International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents. 17-19 de noviembre del 2016 Barcelona.

Guillamón, N., Martínez, M., Hernández, E., Alarcón, I., & Cervera, C. (2016). Adolescentes en red: ¿Cómo quieren que sea un recurso online de salud? 2nd International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents. Barcelona, 17-19 de noviembre del 2016.

Martínez, M., Cervera, C., Alarcón, I., Guillamón, N., Hernández, E., & Reinoso, M. (2016). Percepción del estado de salud y de la autoestima en los adolescentes catalanes. 2nd International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents. 17-19 de noviembre del 2016 Barcelona.

Hernández, E., &Guillamón, N. (2015). Adolescents en Xarxa. Reflexions en veu alta. L’ús de les TIC en la socialització dels joves, avantatge o problema?. Vic, 13/04/2015.

Martínez, M., Guillamón, N., Hernández, E., Alarcón, I., & Cervera, C. (2015). Diferencias de género y edad en el uso de Internet para la salud, necesidades y búsqueda de ayuda en adolescentes de Catalunya (Spain). I Congreso Internacional de Psicología Clínica y de la Salud con Niños y Adolescentes. Madrid, 19-21/11/2015.

Martínez, M. i Guillamón, N. (2014). Adolescents en Xarxa: Recursos TIC para la promoción de la salud en adolescentes. Jornada Psicologia 2.0. Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Barcelona, 31 de Maig de 2014.

Guillamón Cano N., Hernández Encuentra. E., Martínez García, M., i Alarcón, I. (2014). Promoción de la salud en adolescentes: evaluación de necesidades para un servicio online de salud mental. A R. Quevedo-Blasco, i VJ. Quevedo-Blasco (comp.). Avances en psicología clínica 2013. Libro de capítulos del VI Congreso Internacional y XII Nacional de Psicología Clínica (pp.763-772). Santiago de Compostel·la: Asociación Española de Psicología Conductual. ISBN 978-84-695-6987-0.

Alarcón, I., Guillamón, N., Hernández, E. i Martínez, M. (2013). Ús d’Internet i les xarxes socials per a la promoció de la salut en adolescents. Pòster presentat a VIII Congrés de la Societat Catalanobalear de Psicologia, celebrat a Girona, 17-18 maig 2013.

Guillamón, N., Martínez, M., Hernández, E. i Alarcón, I. (2013). Uso de Internet y las redes sociales para la promoción de la salud en adolescentes. XIX Jornada Municipal sobre Drogas. Ayuntamiento de Gijón. Gijón, 11 d’abril 2013.

Guillamón, N. i Martínez, M. (2012). Uso de Internet y las redes sociales para la salud en adolescentes: Evaluación de necesidades para un servicio online de salud mental. A Pérez ,L., Nuez, C., i J. del Pozo. Tecnologías de la comunicación de la salud, jóvenes y promoción de la salud. Gobierno de la Rioja, pp. 100-116.

Guillamón, N., i Martínez, M. Uso de Internet y las redes sociales para la salud en adolescentes. Comunicació presentada al Seminario Drojnet2. Organitzat pel Servicio de Drogodependencias y otras Adicciones del Gobierno de La Rioja. Logronyo, 25-26 de gener 2012.

Guillamon, N., i Martinez, M. (2011). Internet and Social media use among adolescents: a needs assessment for an online mental health service. A 6th International Conference on Child and Adolescent Psychopathology. Londres, 11-12 juliol 2011.

PUJAR

COL·LABORACIONS

El projecte es realitza en col·laboració amb Escoles i Instituts d’Educació Secundària d’arreu de Catalunya.

PUJAR