Línies de recerca

ADOLESCENTS I TIC

L'objectiu principal d'aquesta línia és la millora de la salut dels adolescents a través de l'ús de les TIC.

RESUM

Internet és una de les principals fonts d’informació i recursos per als joves, fins i tot en relació amb la salut. Conèixer quin ús en fan en aquest sentit és important de cara a dissenyar estratègies dirigides a millorar-ne la informació sobre salut, l’accés a recursos en aquest àmbit i, en definitiva, la qualitat de vida dels joves.

Amb l’objectiu de millorar la salut dels adolescents a través de les TIC es duen a terme dos projectes de recerca. En una primera aproximació es busca conèixer quin és l’ús d’Internet i les xarxes socials per a la salut en adolescents, la seva percepció de necessitat d’ajuda, i la seva opinió sobre la possibilitat d’implementar un servei de salut a la Xarxa adreçat a cobrir les seves necessitats.

El segon projecte consisteix en el disseny d’una intervenció en línia adreçada a la prevenció dels trastorns d’ansietat en adolescents a partir de l’adaptació i millora dels programes en línia disponibles actualment. El projecte s’aplica en forma de pilot a un grup reduït d’adolescents amb nivells elevats d’ansietat amb l’objectiu d’avaluar-ne l’efectivitat.

PUJAR

EQUIP

img_20161119_141453

PUJAR

COL·LABORACIONS

Si esteu interessats a col·laborar en aquesta línia de recerca poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de la secció Col.labora amb nosaltres!

PUJAR

PUBLICACIONS

¿Cómo usan Internet los adolescentes para informarse sobre salud?

 

 

 

 

Martínez, M., Hernández, E., Boixadós, M., Guillamón, N., & Reinoso, M. (2018). Necessitats i reptes dels adolescents en la xarxa. V Jornada tècnica de prevenció i d’atenció a adolescents en risc. “Adolescents, drogues i noves tecnologies: què ens enganxa?” Ponència invitada. Fundació Privada Portal i Amalgama7 17/10/2018. Barcelona.

Hernández, E., & Guillamón, N. (2015). Adolescents en Xarxa. Reflexions en veu alta. L’ús de les TIC en la socialització dels joves, avantatge o problema?. Vic, 13/04/2015.

Guillamón, N., Hernández, E., Martínez, M., & Alarcón, I. (2014). Promoción de la salud en adolescentes: evaluación de necesidades para un servicio online de salud mental. En R. Quevedo-Blasco, y VJ. Quevedo-Blasco (comp.). Avances en psicología clínica 2013. Libro de capítulos del VI Congreso Internacional y XII Nacional de Psicología Clínica. Santiago de Compostela: Asociación española de psicología conductual (763-772).

Guillamón, N., Martínez, M., Hernández, E., & Alarcón, I. (2013). Uso de Internet y las redes sociales para la promoción de la salud en adolescentes. XIX Jornada Municipal sobre Drogas. Ayuntamiento de Gijón. Gijón, 11 de abril 2013.

PUJAR

PROJECTES RELACIONATS

Add to Favourite

RESUM El projecte es desenvolupa a través dels objectius següents: Explorar l’ús d’Internet i les xarxes socials per a la salut en els joves d’entre 12 i 18 anys. Conèixer quines són les seves preocupacions en relació a la salut, la seva percepció de necessitat d’ajuda i la seva opini...

Llegir més
Add to Favourite

RESUM El projecte, que forma part d’una tesi doctoral, es desenvolupa a través de les accions següents: Dissenyar un portal web adreçat a adolescents. Explorar l’estat emocional de joves de la ESO i seleccionar els que tinguin alta sensibilitat a l’ansietat i puguin beneficiar-se d’una ps...

Llegir més

PUJAR