Intervencions en dolor crònic

AIJ TEENS

2014-2019

Creació i desenvolupament d'un recurs online per a adolescents amb Artritis Idiopàtica Juvenil (AIJ), amb l'objectiu d'oferir-los eines que els ajudin a gestionar la malaltia i millorar la seva qualitat de vida.

Veure la línia de recerca

RESUM

L’Artritis Idiopàtica Juvenil (AIJ) és una de les malalties reumàtiques més comuns en la infància. Generalment la malaltia es diagnostica abans dels 16 anys i es caracteritza per presentar inflamació i dolor a les articulacions. Aquest dolor, que pot arribar a ser crònic, representa un problema rellevant per molts adolescents, els quals veuen limitada la seva participació en activitats socials amb els amics, i en conseqüència poden veure afectada la seva qualitat de vida. En concret, han d’afrontar diferents reptes relacionats amb la seva malaltia i les relacions amb els altres, com per exemple: sentir-se diferent, haver d’esforçar-se per aparentar normalitat, sentir-se estigmatitzat o incomprès…

Aquests adolescents desenvolupen diverses necessitats, com per exemple la d’informació (sobre com gestionar la seva vida, quan i com parlar de l’AIJ…). Per consegüent, es important intervenir en aquest aspecte a través d’abordatges psicosocials. No obstant, l’accés a aquest tipus d’intervenció no és senzill, però les noves tecnologies de la informació poden facilitar l’accés a aquesta població.

Davant d’aquesta situació descrita, l’estudi presenta l’objectiu general de crear un recurs online per aquests adolescents. Per fer-ho es seguiran 3 fases: primerament, conèixer quines són les necessitats que presenta aquesta població en relació a les seves relacions d’amistat i com hauria de ser una intervenció a través d’Internet per ajudar-los en aquest aspecte (a través d’entrevistes en profunditat i un focus grup); en segon lloc, crear i desenvolupar un recurs online que els ajudi a millorar en aquesta àrea; i per últim, convidar-los a que utilitzin aquest recurs per poder analitzar la viabilitat i la satisfacció vers la intervenció rebuda.

Per participar o rebre més informació: aijteens.uoc@gmail.com

PUJAR

EQUIP

PUJAR

MATERIALS

Aparicions en mitjans de comunicació:

AIJ Teens a les xarxes socials:

 facebook-icon

Presentacions a Congressos:

  • Pòster: Analysis of the friendship needs of adolescents with chronic pain: a first step towards the development of an internet intervention. 8th ISRII Scientific Meeting. Seattle, 7 – 9 d’abril 2016. 
  • Pòster: Social functioning in children and adolescents with chronic or recurrent pain: a systematic review focused on explicative theories and mechanisms. 9th EFIC Pain Congress. Viena, 2 – 5 de setembre 2015.

COL.LABORACIONS

Projecte finançat per:

uoc_ri_positiu

UOC grant for Doctoral Theses

Amb la col.laboració de:

 

 

PUJAR