Línies de recerca

COGNICIÓ I TIC

Estudiem com l’ús de les TIC (i la multitasca sovint associada a aquest ús) afecta la nostra cognició; la manera en què percebem, atenem i recordem.

RESUM

Resultats d’investigacions recents mostren que les TIC no només estan afectant a com cerquem, obtenim o produïm informació, sinó també a com el nostre sistema cognitiu processa i treballa amb aquesta informació.

Conceptes desenvolupats des de la psicologia, com ara l’atenció selectiva, la memòria de treball, els processos executius o els recursos cognitius, es posen en joc quan volem estudiar si efectivament l’ús d’Internet i altres eines TIC produeixen una sobreestimulació que dificulta que puguem concentrar-nos de manera profunda; o si, ben al contrari, la multitasca ens fa individus millor adaptats a la societat tecnològica actual.

Seguint aquesta línia de treball, estem col·laborant amb un equip de professors de la Universitat de Girona, recollint dades sobre l’ús de la tecnologia, de les xarxes socials i de la multitasca entre els adolescents i analitzant com aquest ús pot estar relacionat amb altres variables psicosocials (com ara, el seu funcionament cognitiu, el seu benestar o el seu rendiment acadèmic).

La rellevància i controvèrsia sobre aquest tema fan imprescindible un estudi rigorós des de la psicologia.

PUJAR

EQUIP

PUJAR

COL·LABORACIONS

 

 

 

Si esteu interessats a col·laborar en aquesta línia de recerca poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de la secció Col.labora amb nosaltres!

PUJAR

PUBLICACIONS

Hernández, E., Martín; M., Guillamón, N., Malo, S., Viñas, F., Reinoso, M., Pousada, M., &  Gómez-Zúñiga, B. (2017). Internet no sirve a los adolescentes para tomar decisiones sobre su salud. 3rd International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents. Póster 16-18/11/2017, Sevilla.

Malo-Cerrato, S., Martín-Perpiñá, M. & Viñas-Poch, F. (2018). Uso excesivo de redes sociales: perfil psicosocial de adolescentes españoles. Comunicar, 26 (56), 101-110.

PUJAR

PROJECTES RELACIONATS

SMARTEEN. Ús excessiu de les tecnologies i les xarxes socials en adolescents i la seva relació amb el media multitasking i l’impacte en variables psicosocials

Aquest projecte ha estat presentat a la convocatòria Ayudas Fundación BBVA a Equipos de Investigación Científica, de 2019.

PUJAR