Línies de recerca

ESTILS I QUALITAT DE VIDA A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Estudiem les persones que usen les TIC en la seva vida quotidiana i per a la cura de la salut

RESUM

La irrupció d’Internet a la nostra societat va descobrir un món on era possible una divulgació d’informació molt ràpida a un gran número de persones, i de retruc va despertar un gran interès i preocupació pels continguts que es distribuïen per la Xarxa. Alhora, la introducció d’Internet a la vida quotidiana de les persones, va evidenciar que aquest no seria només un fet vinculat a la informació, sinó que incidiria directament en l’estil de vida i que potenciaria el paper actiu de les persones en la gestió de les seves vides. I efectivament va ser així, tant en la cura de la salut, de l’alimentació, de la distribució del temps, etc. sinó també en l’ús de la Xarxa. Així, les persones van començar a ser actives en la creació dels continguts disponibles a la Xarxa, a comentar-los, a co-crear-los, a re-distribuir-los…, i a fer-ho també d’una manera ràpida i constant, i amb un abast cada vegada més gran. Fins i tot a fer-ho d’una manera distribuïda des de diferents dispositius i deslocalitzada, en un núvol.

L’”usuari d’Internet” és una expressió àmpliament estesa. En molts casos aquesta expressió es concreta en l’anàlisi i recompte de dispositius que les persones han introduït en la seva vida diària. Tanmateix, la tecnologia no és res en si mateixa, si no es té en consideració la persona que l’usa. Així, l’element clau és l’ús que es fa de la tecnologia. Un clar exemple d’aquest fet és la coneguda expressió “nadius digitals”, que inclouria les persones que han nascut en un moment on Internet és una eina normalitzada. Però el fet d’haver nascut en aquest context temporal no explica com la persona usa la tecnologia en la seva vida diària ni la incidència que té això en els seus hàbits; només dóna informació de les potencialitats de l’entorn.

La mirada psicològica del grup PSiNET fa èmfasi en l’estil i la qualitat de vida de les persones que usen la tecnologia, amb l’objectiu últim de dissenyar intervencions que permetin promoure hàbits saludables.

PUJAR

EQUIP

PUJAR

COL·LABORACIONS

Si esteu interessats a col·laborar en aquesta línia de recerca poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de la secció Col.labora amb nosaltres!

PUJAR

PUBLICACIONS

Boixadós, M. ; Gómez-Zúñiga, B.; Hernández-Encuentra, E. ; Guillamón, N.; Redolar-Ripoll, D. ; Pousada, M. ; Muñoz -Marrón, E. ; Armayones, M. (2014). A pilot study designing a website to enhance the well-being of caregivers of children with cerebral palsy. Universitas Psychologica, 13(4), 1503-1516. http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.UPSY13-4.psdw

Pousada, M., Guillamón, N., Hernández-Encuentra, E., Muñoz, E., Redolar, D., Boixadós, M., i Gómez-Zúñiga, B. (2013). Impact of Caring for a Child with Cerebral Palsy on the Quality of Life of Parents: A Systematic Review of the Literature. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 25(5), 545-577

Guillamón, N., Nieto, R., Pousada, M., Redolar, D., Muñoz, E., Hernández, E., Boixadós, M. i Gómez-Zúñiga, B. (2013). Quality of life and mental health among parents of children with cerebral palsy: the influence of self-efficacy and coping strategies. Journal of Clinical Nursing, 22, 1579-1590. DOI: 10.1111/jocn.12124

PUJAR

PROJECTES RELACIONATS

PUJAR