Línies de recerca

GENT GRAN I TECNOLOGIA

L'objectiu principal d'aquesta línia és l'anàlisi dels aspectes psicològics de l’ús de la tecnologia per part de les persones grans.

RESUM

Les persones grans usen les TIC en diferents àmbits de la seva vida quotidiana: comunicació, salut, control de l’entorn, lleure, educació, etc. Les actituds, les expectatives, les necessitats i les emocions són alguns aspectes psicològics que poden explicar com és l’orientació de les persones grans envers les TIC i l’experiència subjectiva que se’n deriva.

Quines variables psicològiques determinen l’ús de les TIC per part de la gent gran? Quin és l’origen de la necessitat de fer-ne ús? Les TIC canvien la vida de la gent gran, en quin sentit ho fan? ¿És possible pensar en les persones grans usant les TIC per a la promoció d’hàbits saludables de vida, més enllà de fer-ho en processos de rehabilitació i tractaments crònics?

Amb aquesta línia es pretén, per tant, un abordatge de les TIC per a la gent gran com una font de noves possibilitats i una oportunitat per al canvi.

PUJAR

EQUIP

PUJAR

COL·LABORACIONS

Si esteu interessats a col·laborar en aquesta línia de recerca poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de la secció Col.labora amb nosaltrse!

PUJAR

PUBLICACIONS

Hernández-Encuentra, E.; Aguilar-Martínez, A.,  López Gómez, D., Gómez-Zúñiga, B., Pousada, M.,  Conejero-Arto, I. et al. (2019). Perceptions and Needs with Regard to Technologies for Professional Practice.  In J. García-Alonso and C. Fonseca (Eds.): IWoG 2018, CCIS 1016 (pp 48–61).

Hernández, E. i Fité, G. (2014). Información dirigida a mayores. A I.Basagoiti (ed). Alfabetización en salud. De la información a la acción. València: ITACA-TSB. (pp 373-398) ISBN: 978-84-695-5267-4.

Hernández, E. (2013). Les tecnologies de la informació i les comunicacions al servei de la gent gran. Participació en taula rodona “Les Telecomunicacions al servei de la societat” organitzada pel Col·legi d’Enginyers en Telecomunicacions amb motiu del Dia Mundial de les Telecomunicacions, Internet i la Societat de la Informació. Barcelona, 17 de maig 2013.

Hernández Encuentra, E; Pousada Fernández , M & Gómez Zúñiga, B (2012). The Internet and Older adults: Initial adoption and experience of use. A R Zheng, R Hill & M Gardner, M. (Eds.). Engaging Older Adults with Modern Technology: Internet Use and Information Access Needs. Hershey, PA: Information Science Reference/IGI Global Publishing. (capítol 11. pp. 212-228) isbn 978-1-4666-1966-1.

Hernández-Encuentra, E; Pousada, M; Gómez-Zúñiga, B. (2011). ICT adoption & well-being among the elderly. Comunicació presentada a l’Active aging and mobile technologies network Open Workshop. Organtizat pel IN3-UOC Mobile Technologies and (G)Local Challenges research group (MOBTECH). Barcelona, 07/07/2011.

Hernández-Encuentra,E.; Pousada, M.; Gómez-Zúñiga, B (2009). ICT and Older People: Beyond Usability. Educational Gerontology, 35, 226-245.

PUJAR

PROJECTES RELACIONATS

Add to Favourite

RESUM La tasca de PSiNET consisteix a fer una anàlisi de la situació de la gent gran en relació a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el sector de la salut, el control de l’entorn i el lleure. Aquesta anàlisi pretén documentar el projecte GeriaTIC desenvolupat per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya al districte 22@ de Barcelona. La revisió de la documentació, juntament amb la informació extreta de grups de discussió amb persones grans usuàries de les TIC, permeten identificar el mercat existent, els productes i serveis, les necessitat...

Llegir més

PUJAR