Estils i qualitat de vida en la societat de la informació

LA PSICOLOGIA DE LA SALUT I DE LA QUALITAT DE VIDA EN LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

2002-2003 – IN3 (IR220)

Anàlisi de la realitat dels continguts sobre salut a la Xarxa, així com dels requisits de les usuàries i usuaris d'Internet.

Veure la línia de recerca

RESUM

L’acostament metge-pacient és una qüestió d’interès per a la Psicologia de la Salut des dels seus inicis com a disciplina. Actualment, dins la societat de la informació i el coneixement, neix un nou escenari d’interacció que cal i caldrà conèixer. S’han començat diferents propostes d’estudis, però la proposada per PSiNET s’encamina a afavorir la creació d’espais virtuals de trobada entre professionals de la salut i usuaris i usuàries de l’àmbit de la salut.

L’establiment de plataformes digitals de serveis sanitaris per a la ciutadania del segle XXI passa, primer, per conèixer la realitat dels diferents col·lectius implicats en l’àmbit de la salut a la Xarxa. En aquest sentit, el projecte es planteja descobrir quina és la realitat sobre salut a la Xarxa i quins són els requisits de les usuàries i usuaris que fan o volen fer un ús d’aquests recursos.

PUJAR

EQUIP

PUJAR

MATERIALS

Publicacions destacades:

Valiente, L., Boixadós, M., Armayones, M., Vivas, J., Meneses, J. (2007). ¿Qué información sobre salud esconde Internet? Un análisis cualitativo de su contenido. Working Paper Series; WP07-001. Editorial UOC.

Meneses, J., Boixadós, M., Valiente, L., Vivas, P. i Armayones, M. (2005). Construcción de estrategias sistemáticas para la búsqueda exhaustiva de información en internet: un marco de toma de decisiones aplicado a la información sobre psicología de la salud. Information Research, 10 (3), paper 231.

Vivas, P., Armayones, M., Boixadós, M., Herrero, J., Meneses, J., Suelves, J. M., i Valiente, L. (2004). Salut i Internet: cerca, temàtica i qualitat del seu contingut. UOC.

Herrerro, J., Meneses, J., Valiente, L., i Rodríguez, F. (2004). Participación social en contextos virtuales. Psicothema, 16, 456-460.

Valiente, L., Armayones, M., Boixadós, M., Herrero, J., Meneses, J., Suelves, JM., i Vivas, P. (2003). La psicologia de la salut i la qualitat de vida en la societat de la informació i del coneixement. Informe tècnic del projecte. Barcelona: IN3, UOC.

Meneses, J., Armayones, M., Boixadós, M., Suelves, JM., Valiente, L., i Vivas, P. (2003). Búsqueda exhaustiva de información de Internet: una propuesta de protocolo desde la psicología. Encuentros en Psicología social, 1 (1), 133-138.

Infiesta, JL.; Armayones, M.; Aguilar, J.; Deler, G. i Martí, C. (2003). Indicadores de calidad de páginas web de la Agencia de la Calidad de Internet. Barcelona: IQUA. No publicat.

Armayones, M., Boixadós, M., Meneses, J., Suelves, JM., Valiente, L., i Vivas, P. (2003). La psicología de la salud en la Red: una aproximación teórica. Encuentros en Psicología social, 1 (2), 186-189.

PUJAR

COL·LABORACIONS

Agència de Qualitat d’Internet (IQUA).

PUJAR