Intervencions en dolor crònic

RELIEF. RECUPERAR EL BENESTAR AMB TÈCNIQUES D’AUTOGESTIÓ DEL DOLOR MITJANÇANT LES TIC

2016-2019 Programa Horizon 2020 de la Unió Europea. Ref. 689476.

El projecte pretén explorar i millorar les solucions TIC adreçades als pacients crònics i a l’autogestió del dolor mitjançant un procés de compra pública innovadora.

Veure la línia de recerca

RESUM

RELIEF és un projecte basat en un procés de Compra Pública Innovadora. La Compra Pública Innovadora (CPI) és un mètode per a potenciar l’R&D per a la creació de nous productes o serveis a través de la contractació pública.  Fins ara, la CPI ha estat molt poc utilitzada a Europa com un mitjà per a promoure la innovació.

Amb el projecte RELIEF es pretén trobar una solució TIC que ajudi als pacients crònics a gestionar el seu dolor amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida i permetre’ls mantenir una vida independent. Des del punt de vista dels professionals de la salut, aquesta solució hauria de millorar l’atenció sanitària; des del punt de vista dels pacients, la solució hauria d’augmentar la seva qualitat de vida i benestar.

La contribució del grup PSiNET en aquest projecte està focalitzada en l’avaluació de les solucions que es presentin a la licitació i en especial en l’avaluació de  l’experiència dels pacients com a usuaris d’aquestes.

Els objectius de RELIEF a mig termini són:

  • Establir, executar i acordar un procés de PCI per publicar una licitació a nivell europeu.
  • Usar un procés de PCI per identificar noves tecnologies i serveis de suport als pacients crònics en el maneig del seu sofriment i alleujar el seu dolor.
  • Millorar la qualitat assistencial en les malalties cròniques.

Amb la finalitat última de:

  • Millorar la qualitat de vida dels pacients crònics mitjançant una solució TIC.

PUJAR

EQUIP

  • Bravosolution (BS) (coord)
  • Servicio Andaluz de Salud (SAS)
  • GIP Réseau des Acheteurs Hospitaliers (Resah)
  • Uppsala lans landsting (CCU)
  • Sph conseil (SPH)
  • Universitat Oberta de Catalunya- Grup de recerca PSiNET. Eulàlia Hernández i  Manuel Armayones (UOC)

PUJAR

MATERIALS

Tots els materials del projecte estan disponibles a la seva Web

Hernández, E. i Armayones, M. (16/11/2017). Endinsa’t en la ciència amb el projecte RELIEF.

Relief: alivio del dolor crónico gracias a las TIC. Diario Médico, 06/06/2016

PUJAR

COL.LABORACIÓ

relief1

psinet1 psinet2 psinet3 psinet4 psinet5 psinet6

PUJAR