SALUT I QUALITAT DE VIDA LABORAL

Estudiem la incidència de l'entorn laboral en la qualitat de vida, el benestar i la salut de les persones.

Es va treballar en aquesta línia del 2010 al 2017.

RESUM

En l’actualitat, la salut, qualitat de vida i benestar de les persones vénen determinades per números factors, sent la dimensió laboral probablement una de les més determinants. L’avanç en el coneixement dels fenòmens d’estrès i dels riscos i intervencions psicosocials resulta fonamental per millorar la cada vegada més dilatada vida laboral de les persones.
Així doncs, aquesta línia d’investigació es va dissenyar amb l’objectiu d’examinar aquests fenòmens, així com aquells factors personals, socials i organitzacionals que puguin contribuir i potenciar la salut i benestar de les persones en el seu entorn laboral.