Estils i qualitat de vida en la societat de la informació

SALUT I QUALITAT DE VIDA EN LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT: ASPECTES CONCEPTUALS, METODOLÒGICS I APLICATS

2003-2006 – Ministerio de Ciencia y Tecnología (SEC2003-03403)

Els principal objectiu del projecte és dissenyar un programa en línia de promoció de comportaments i hàbits de vida saludables. Prèviament, és necessari avaluar l’ús d’Internet per promoure canvis de conducta envers un estil de vida més saludable i conèixer la qualitat de vida dels ciutadans del segle XXI i les seves relacions mútues.

Veure la línia de recerca

RESUM

Els avenços tecnològics que s’han produït en els darrers anys han afavorit que un sector creixent de la població disposi d’accés a Internet, cosa que comporta una nova forma d’interacció entre artefactes tecnològics i persones, i que afecta, necessàriament, a la configuració del nostre estil de vida.

Entre els canvis associats a aquesta nova realitat vital, els avenços tecnològics han mostrat que són capaços de crear un nou marc per al desenvolupament de programes de promoció de la salut, programes centrats en potenciar estils de vida saludables que millorin la qualitat de vida de les persones que viuen en l’era digital.

En aquest sentit, el projecte està orientat a avançar en l’estudi de les relacions entre Societat Xarxa, tecnologia, salut i qualitat de vida. Els objectius principals són:

  • Avaluar Internet com a mitjà de transmissió d’informació adequat per promoure canvis de conducta compatibles amb un estil de vida més saludable.
  • Conèixer els estils de vida, la salut i la qualitat de vida dels ciutadans del segle XXI i les seves relacions mútues.
  • Dissenyar un programa en línia de promoció de comportaments i hàbits de vida saludables.

PUJAR

EQUIP

PUJAR

MATERIALS

Publicacions destacades:

Boixadós, M., Hernàndez, E., Guillamon, N. i Pousada, M. (2010). Working Womens Lifestyles and Quality of Life in the Information Society. Health Care for Women International. Núm. 31, P. 552-567. ISSN.0739-9332.

Boixadós, M., Hernàndez, E., Guillamon, N. i Pousada, M. (2010). Working Womens Lifestyles and Quality of Life in the Information Society. Health Care for Women International. Núm. 31, P. 552-567. ISSN.0739-9332.

Boixadós, M., Pousada, M., Bueno, J., Valiente, L. (2009). Quality of life Questionnaire: psychometric properties and relationships to healthy behavioural patterns. The Open Psychology Journal. P. 49-57. ISSN.1874-3501.

Armayones, M., Boixadós, M., Gómez, B., Guillamón, N., Hernández, E., Pousada, M., i Valiente, L. (2006). Intervención en salud en la red. Infocoponline, ISSN 1886-1385, 8 novembre 2006.

Chamarro, A. i Hernández, E. (2005). Nuevos estilos de vida en la sociedad Red: una propuesta teórica enfocada a la intervención en salud. Iberpsicología: Revista Electrónica de la Federación Española de Asociaciones de Psicología, ISSN-e 1579-4113, Vol. 10, Nº 2, 2005.

Hernández, E. (coord). ; Armayones, M., Boixadós, M., Hernández, E., Pousada, M., i Valiente, L. (2005). Salut i Xarxa. Material de doctorat. UOC: IN3.

Armayones, M., Boixadós, M., Hernández, E., Pousada, M., Valiente, L., i Vivas, P. (2004). Salut i qualitat de vida a la societat del coneixement. PortalSocial.net. Newsletter, 11 novembre 2004.

PUJAR