Gent gran i tecnologia

TECHCARE: TRAINING ON THE ADAPTABILITY OF THE ASSISTED LIVING TECHNOLOGIES IN HOME AND COMMUNITY CARE.

2017-2020. Erasmus + Project. Ref. 2017-1-DE02-KA202-004212

L’objectiu del projecte és promoure l’adaptació ètica i pràctica de la tecnologia per a la vida assistida en els processos de cura a llarg termini.

Veure la línia de recerca

RESUM

Consideracions ètiques com la intromissió, privacitat o l’autonomia, així com el desconeixement o la dificultat en l’actualització davant dels canvis ràpids de la tecnologia, poden impedir l’ús de les tecnologies per a la vida assistida (ALT) en l’atenció domiciliària i comunitària. El projecte pretén actualitzar les habilitats dels cuidadors formals i informals (educadors i formadors en pràctica d’assistència sociosanitària, treballadors d’atenció personal, cuidadors formals i informals) i donar-los eines que els permetin seleccionar i avaluar les eines d’ALT, i també augmentar la sensibilització i la consciència sobre aquesta tecnologia.

PUJAR

EQUIP

  • WW Wohlfahrtswerk für BW (Germany)
  • Frontida Zois (Greece)
  • UOC Universitat Oberta de Catalunya (Spain) Eulàlia Hernández, Modesta Pousada, Beni Gómez-Zúñiga, Daniel Gómez, Alicia Aguilar, Francesc Saigí, Carme Carrión.
  • VUB Universiteit Brüssel (Belgium)
  • TUD Technische Universität Darmstadt (Germany)

PUJAR

MATERIALS

PUJAR

COL·LABORACIONS

Imatge2.jpg

  

 

Imatge4

 

 

PUJAR