El PSiNET i Atenció Primària Costa de Ponent estudien com ...

Millorar la promoció i la prevenció de la salut entre els adolescents, sobretot pel que fa a l’ús que fan de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TICs), com ara Internet o la telefonia mòbil, és el gran objectiu del conveni marc de col·laboració signat recentment entre...

Un estudi d’Adolescents en Xarxa al I Congrés Internacion...

Dins del projecte Adolescents en Xarxa hem presentat l’estudi Diferències de gènere i edat en l’ús d’Internet per a la salut, necessitats i recerca d’ajuda en adolescents de Catalunya al Primer Congrés Internacional de Psicologia Clínica i de la Salut amb Nens i Adolescents (Madri...