ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8407-7336

Càrrec
Professora Agregada dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC.
Responsable Acadèmica Oficina del Vicerectorat

Interessos
Intervencions psicològiques online; Metodologia aplicada.

Bio
Sóc Doctora en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1997). Des de l’any 1991 fins al 2002 he estat professora de les assignatures d’Anàlisi de Dades, Estadística i Mètodes d’Investigació del Departament de Psicobiologia i Metodologia en Ciències de la Salut de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, així com col·laboradora en diverses investigacions del Grup d’Estudis de Psicologia de l’Esport (GEPE) de la mateixa universitat. Des del 2002 sóc professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC i membre del grup de recerca PSiNET.