Càrrec
Investigadora pre-doctoral.

Interessos
Psicologia de la deficiència visual. Intervenció psicològica en línia. Psicologia 2.0., mHealth i promoció de la Salut.

Bio
Sóc diplomada Òptica i Optometria (Universitat Politècnica de Catalunya – Universitat d’Alacant), llicenciada en Psicologia (Universidad Nacional de Educación a Distancia), i màster en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida (Universitat Oberta de Catalunya). Sóc professora del Departament d’Òptica i Optometria de la UPC. Actualment, investigo sobre què suposa tenir un fill amb una deficiència visual, i de quina manera això repercuteix en la qualitat de vida dels seus pares; a part de determinar els indicadors de qualitat de vida, l’interès també gira al voltant de determinar de quina manera els pares fan ús de les xarxes socials o les eines TIC en general, per a gestionar i afrontar la condició crònica dels seus fills. Estic realitzant la tesi doctoral en el marc del Programa de Doctorat Societat de la Informació i el Coneixement de la Universitat Oberta de Catalunya.