Càrrec
Professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC, on coordino assignatures de l’àrea de Psicologia Clínica i de la Salut.

Interessos
Anàlisi dels aspectes psicològics de l’ús de les TIC per a la salut; Promoció de la salut; Desenvolupament infantil i atenció precoç; Salut mental infantojuvenil.

Bio
Sóc llicenciada en Psicologia (2006) i doctora en Psicologia (2013), amb menció europea, per la Universitat de Barcelona. Vaig desenvolupar tasques de recerca i docència al Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics de la Universitat de Barcelona (2007-2010), i vaig realitzar dues estades pre-doctorals a l’estranger, concretament a la University of East Anglia (Regne Unit, 2008-2009) i a la Universiteit Leiden (Països Baixos, 2010). Posteriorment, vaig incorporar-me al Grup de Recerca en Serveis Sanitaris de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM-PRBB, 2012-2013) i vaig ser professora i investigadora de la Facultat de Psicologia de la Universidad Autónoma de Chile (Xile, 2013-2014).
Compto amb experiència clínica en el camp de l’adopció, el desenvolupament infantil i l’atenció precoç, i l’atenció psicopedagògica.
Actualment sóc professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC i membre del grup de recerca PSiNET.