PSiNET
Psychology, Health & ICT

Línies de Recerca

  • ADOLESCENTS I TIC
  • COGNICIÓ I TIC
  • DISSENY COMPORTAMENTAL
  • ESTIL I QUALITAT DE VIDA A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
  • GENT GRAN I TECNOLOGIA
  • INTERVENCIONS EN DOLOR CRÒNIC
  • XARXES SOCIALS I MALALTIES CRÒNIQUES I MINORITÀRIES